Ноя 302018
 

Fog in the ravine, the fog's in the valley

Где туман гуще?

Украинская народная песня “Туман яром, туман долиною”

Туман яром, туман долиною.
За туманом нічого не видно.
Тільки видно дуба зеленого.
Під тим дубом криниця стояла.
В тій криниці дівча воду брало.
Та й втопило золоте відерце.
Засмутило козакові серце.
А хто ж теє відерце дістане,
Той зі мною на рушничок стане.
Обізвався козак молоденький.
А я теє відерце дістану,
Та й з тобою на рушничок стану.
Туман яром, туман долиною.
Так эту песню поют в Беларуси

Туман ярам, Туман даліною.
За туманам нічога ня відна.
Толькі відна дуба зелянога.
Пад тым дубам крыніца стаяла.
З той крыніцы дзеўка воду брала.
Ды ўраніла залато вядзерца.
Засмуціла казакова сэрца.
А хто ж тое вядзерца дастане,
Той са мною на рушнік устане.
Туман ярам, ярам-даліною.
А так в России

Туман яром, туман долиною.
За туманами ничего не видно,
Только видно дуба зеленова,
Под тем дубом крынца стояла,
С той крынцы девка воду набирала,
Да втопила золото ведерце,
Загубила казаково сердце:
«А кто мене ведерце достанет,
Тот со мною на ручничок станет.
Отозвался казак молоденький:
«А я тебе ведерце достану,
А я с тобой на ручничок стану».
Туман яром, туман долиною.
Хочешь спеть по-английски? 

Ukrainian Folk Song  Fog in the Ravine

Fog in the ravine, the fog’s in the valley.
Because of that fog nothing can be seen.
Only the green oak tree there is visible.
Under that oak there a well had stood.
From that well a young maid took water.
And she dropped in there a golden pail.
This much saddened a young kozak’s dear heart.
And who’ll get that pail for me.
It will be he who with me, on a towel will stand.
Answered her, a young man, a young kozak .
I will retrieve this, your pail for you.
Together with you on a towel I’ll stand.
Fog in the ravine, the fog’s in the valley
      А вот по-польски…

Ukraińska piosenka ludowa Mgła nad jarem

Mgła nad jarem, mgła też nad doliną.
Za tą mgłą niczego nie widać.
Tylko widać dąb piękny, zielony.
Pod tym dębem krynica płynęła.
Z tej krynicy dziewczę wodę brało.
I straciło w niej złote wiaderko.
Zasmuciło kozakowi serce.
A któż teraz wiaderko dostanie,
Odpowiedział kozak młodziusieńki.
Ja dla ciebie wiaderko dostanę,
No i z tobą na kobiercu stanę.
Mgła nad jarem, mgła też nad doliną.


Где мороз крепче? Where is the frost stronger?


Где мороз крепче?

Украинская народная песня “Ой, мороз, мороз не студи мене!”

Ой, мороз, мороз,
Не студи мене,
Не студи мене,
Лихо хай мене!

Не студи мене,
Коня мойого,
Коня мойого,
Білогривого!

Я домчу, домчу,
Та й на сході дня
Зайду кроком в двір,
Напою коня.

За широкий стіл
Сяду з повагом,
А на покутті
Батько соколом.

Батько з чаркою
Запитаються,
А чи мороз в степу
Та й кусається?..


Так эту песню поют в России

Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня.

Не морозь меня, моего коня,
Моего коня белогривого.

Моего коня белогривого,
У меня жена, ох, ревнивая.

У меня жена, ох, красавица,
Ждет меня домой, ждет печалится.

Я вернусь домой на закате дня.
Обниму жену, напою коня.

Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня.

 30.11.2018  Add comments

Leave a Reply

 Leave a Reply

Translate